Budżet Obywatelski Olkusz 2023

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta i Gminy Olkusz, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Olkusza i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1 mln złotych!

Kiedy jest głosowanie?

Głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego Olkusza odbywa się w dniach od 10 do 21 października 2022r. Nie przegap go! Zagłosuj i zdecyduj na co wydać 1 mln złotych!

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Jak zagłosować?

Głosować można w formie papierowej oraz w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie budżetu. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań. Oddawane głosy będą miały kolejno- 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt.

Zobacz jak zagłosować

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 20.06.2022
do 15.07.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 15.07.2022
do 29.08.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 30.09.2022

Głosowanie

Od 10.10.2022
do 21.10.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 28.10.2022

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski