Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Wymarzona pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej nr 5 im.Marcina Bylicy w Olkuszu

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Nasz Plac zabaw-modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Budowa Altanki Sześciokątnej wraz z infrastrukturą (Os. Wschód)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Miejsca Postojowe dla Samochodów (Osiedle Pakuska)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Odnowienie Rynku w Niesułowicach

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Realizacja traktu rekreacyjnego (Zimnodół)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja garaży i szatni w remizie OSP Zederman

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Osiedle Słowiki-Oświetlenie Toru Rolkowego

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Kulturalny Olkusz,czyli spotkania autorskie dla dorosłych w Olkuskiej Bibliotece

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie pracowni integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im.Marcina Bylicy w Olkuszu

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Pozyskanie terenów pod drogi publiczne w miejscowości Zederman

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Biesieda Zederman na wesoło

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Zawadzie

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Kurs tańca dla mlodzieży i dorosłych (Kosmolów,Sieniczno,Olewin,Wiśliczka)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup stołów piknikowych z ławkami -9 kompletów (Bogucin Mały)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Osiedle Słowiki-Dzień Smerfa

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Na Czwóreczki festynie czas ci wesoło upłynie (Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Osiedle Słowiki ogrodzenie boisk

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Mam talent-pomoc przez pasję

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup urządzeń typu "bujak" na place zabaw w Gorenicach

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Radosny ogród rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w” Dolince” oraz stworzenie nowej strefy gier przy placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja Sali szkoleniowej w Remizie OSP w Osieku celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Organizacja Festynu Rodzinnego w Dolince

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Poznaj Nordic Walking

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja pomieszczeń starej części remizy na poziomie piętra w OSP Gorenice

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Mebelki dla siódemki (Przedszkole nr 7 w Olkuszu)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup ławeczek ogrodowo-parkowych (Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie)

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

O łazienki nasze dbamy, do Budżetu Obywatelskiego się zgłaszamy -modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu

Etap realizacji: w przygotowaniu

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Edu Sport- strefa edukacyjno- sportowa w Gorenicach.

 20'Skrócona nazwa edycji

30 lat Osiedla Słowiki, 10 lat OKS Słowik- wspólne świętowanie.

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu.

 20'Skrócona nazwa edycji

„Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Gmina” ( OSP Żurada).

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431.

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu.

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach.

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywna tablica w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu.

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont i doposażenie kuchni i magazynku w OSP Zawada.

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz organizacja spotkań autorskich.

 20'Skrócona nazwa edycji

Utworzenie sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont klatki schodowej w remizie OSP w Zedermanie.

 20'Skrócona nazwa edycji

„Akademia Aktywnych” (Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu).

 20'Skrócona nazwa edycji

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu.

 20'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu.

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywni na Słowikach- Ruch to zdrowie!

 20'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa remizy OSP w Osieku.

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Osiedlu Słowiki koszt zadania 195.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu nr 8 w Olkuszu - koszt zadania 50.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Termomodernizacja remizy OSP w Osieku - koszt zadania 100.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa łącznika w Zimnodole na ogólno gminnym trakcie rowerowym - koszt zadania 50.000,00

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu - koszt zadania 25.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu na Osiedlu Słowiki -10 miejsc postojowych - koszt zadania 50.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Gorenicach wraz z doposażeniem sal lekcyjnych w niezbędne pomoce dydaktyczne koszt zadania 100.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie - koszt zadania 50.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont sali gimnastycznej w Osieku –renowacja ścian - koszt zadania 25.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie piłkochwytów koło boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie - koszt zadania 25.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu na Osiedlu Słowiki -20 miejsc postojowych - koszt zadania 100.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont remizy OSP w Zedermanie - koszt zadania 100.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Siłownia zewnętrzna w Żuradzie - kosz zadania 25.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach - koszt zadania 50.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Książka na zamówienie, jak spełniać czytelnicze marzenie - koszt zadania 25.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja pracowni komputerowych w szkołach wiejskich ( Kosmolów, Sieniczno, Zawada) - koszt zadania 99.900,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu - koszt zadania 81.476,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Centrum rekreacji w Gorenicach - koszt zadania 25.000,00 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Poprzedni projekt
Następny projekt