1 Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Osiedlu Słowiki koszt zadania 195.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polegać będzie na wykonanie projektu inwestycji, wyrównaniu terenu, zakupie budynków z sanitariatami oraz wykonaniu przyłączy ( woda+ prąd) . Zadanie będzie realizowane na terenie boiska sportowego „ Blisko Boisko” w sąsiedztwie ulic Kosynierów i Rataja.

2 Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu nr 8 w Olkuszu - koszt zadania 50.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach zadania zostanie rozebrany istniejący parkiet ,wyrównanie ,wygładzenie powierzchni i położenie nowych paneli na podłodze w Przedszkolu nr 8 w Olkuszu

3 Parkuj bezpiecznie w Sienicznie - koszt zadania 25.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na utwardzeniu pobocza drogi gminnej ul .Marii Dąbrowskiej na odcinku przylegającym do terenu Szkoły Podstawowej.

4 Modernizacja kuchni i budowa chłodni –remiza OSP Kosmolów - koszt zadania 50.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania planowana jest wymiana instalacji elektrycznej, rozbudowa ciągu gazowego, położenia płytek podłogowych , budowa chłodni oraz zakup niezbędnego wyposażenia do remizy.

5 Remont i modernizacja biblioteki szkolnej oraz zakup lektur w Szkole Podstawowej nr 3 w Olkuszu - koszt zadania 50.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania będzie wykonany remont pomieszczeń biblioteki oraz zakupione wyposażenie i meble . Realizacja zadania będzie również obejmować zakup książek do biblioteki.

6 Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu - koszt zadania 100.000,00

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania nastąpi wymiana drzwi wejściowych do sali, parkietu na nowoczesną nawierzchnie sportową oraz zakup sprzętu sportowego.

7 Piłkarska Akademia Przedszkolaka - koszt zadania 48.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane w Przedszkolach nr 3,4 ,8,13 i Osieku ,a także na terenie boisk sportowych znajdujących się przy wskazanych placówkach. W ramach zadania prowadzone będą zajęcia sportowe oraz zakupiony zostanie sprzęt sportowy.

8 Termomodernizacja remizy OSP w Osieku - koszt zadania 100.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polegać będzie na ociepleniu ścian budynku i ociepleniu oraz izolacji fundamentów remizy. W ramach zadania zostanie również wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9 Budowa łącznika w Zimnodole na ogólno gminnym trakcie rowerowym - koszt zadania 50.000,00

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie polegać na wykonaniu łącznika na ogólnogminnym trakcie rowerowym o długości 200 mb na działkach 431 i 432 w Zimnodole

10 Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu - koszt zadania 25.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach zadania zakupionych będzie co najmniej 1000 egzemplarzy książek Książki przekazane zostaną do czytelni głównej i do 8 filii.

11 Budowa parkingu na Osiedlu Słowiki -10 miejsc postojowych - koszt zadania 50.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na wybudowaniu miejsc parkingowych na poboczu ulicy Wincentego Witosa w Olkusz. Parking będzie posiadał 10 miejsc postojowych.

12 Wymiana okien i drzwi oraz elektryki zgodnie z projektem w budynku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna na pierwszym piętrze budynku przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Kosynierów 12.Poza tym wymienione zostaną drzwi na pierwszym piętrze tego budynku oraz instalacja elektryczna i wodnokanalizacyjna.

13 Rolkostrada- na bezpiecznie - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania zbudowane zostaną ścieżki z nakładką asfaltową do jazdy na rolkach wraz z urządzeniami przeznaczonymi do nauki przepisów ruchu drogowego

14 Wykonanie oświetlenia ulicznego Rabsztyn od posesji nr 33 do nr 40 - koszt zadania 48.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania zbudowana zostanie linia oświetleniowa od posesji 33 do 40.Zabudowanych zostanie 10 słupów z kablem zasilającym i lampami ulicznymi.

15 Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Gorenicach wraz z doposażeniem sal lekcyjnych w niezbędne pomoce dydaktyczne koszt zadania 100.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie polegać na remoncie sieci wodno –kanalizacyjnej ,wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowaniu ścian ,wymianie oświetlenia ,wymianie podłogi I zakupie wyposażenia do świetlicy w Szkole Podstawowej w Gorenicach.

16 Świetlica w harcerskim wymiarze” - koszt zadania 24.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane w budynku Hufca Związku Harcerstwa Polskiego ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43 a. Zadanie będzie polegać na wykonaniu remontu sanitariatów, pomieszczeń kuchni, oraz jednego pomieszczenia, z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży.

17 Instalacja centralnego ogrzewania oraz remont strażnicy OSP w Braciejówce - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polegać będzie na instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy oraz wymianie węzła sanitarnego i instalacji elektrycznej.

18 Doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu oraz Siłowni w „Dolince” - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Urządzenia zabawowe i sportowe będą zlokalizowane na terenie placu zabaw oraz siłowni Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu ,a część urządzeń fitness będzie zamontowana w „ Dolince” na Osiedlu Młodych.

19 Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie - koszt zadania 50.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach zadania będzie wykonany projekt oświetlenia boiska i ogrodzenia . Oświetlenie wykonane zostanie dla części boiska potrzebnego do treningów. Wykonane zostanie ogrodzenie terenu wokół boisk wraz z zamontowaniem piłkochwytów.

20 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Olkuszu - koszt zadania 24.900,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane na terenie Zespołu –Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Olkuszu. Zadanie będzie polegać na zakupie systemu monitoringu ( kamer ,rejestratorów ) oraz jego montażu.

21 Akademia piłki ręcznej Olkusz - koszt zadania 59.120,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej nr 9.Zadanie będzie polegać na nauce dzieci gry w piłkę ręczną ,organizacji obozu sportowo szkoleniowego, oraz zakupie sprzętu sportowego.

22 Wykonanie nowego ogrodzenia całego terenu Przedszkola nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu - koszt zadania 50.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polegać będzie na demontażu istniejącego ogrodzenia oraz wykonania nowego ogrodzenia całego terenu Przedszkola nr 3 w Olkuszu. W ogrodzeniu zostaną wykonane 2 furtki i brama wjazdowa.

23 Ruch to zdrowie!- zachęcenie mieszkańców sołectw: Sieniczno ,Olewin i Wiśliczka do prowadzenia zdrowego trybu życia - koszt zadania 25.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane na terenie trzech sołectw ;Sieniczno ,Olewin, Wiśliczka Zadanie będzie polegało na organizacji zajęć fitness ,nordic walking ,zajęć taneczno –rytmicznych oraz animacji dla dzieci.

24 Olkuski senior- zdrowy, sprawny ,zadowolony - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane w szkołach nr 1,4,5,6, 10 w Olkuszu oraz w Szkole Podstawowej w Osieku. Zadanie polegać będzie na organizacji warsztatów ,spotkań, prelekcji, zajęć fitness. W ramach zadania organizowane będą wycieczki i  spotkania integracyjne dla seniorów.

25 Remont sali gimnastycznej w Osieku –renowacja ścian - koszt zadania 25.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na renowacji zniszczonych ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osieku. W ramach zadania ściany sali oczyszczone zostaną ze starych nawierzchni lakierowanych, uzupełnione zostaną ubytki tynku. Ściany zostaną zagruntowane i pomalowane

26 Wykonanie piłkochwytów koło boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie - koszt zadania 25.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie realizowane na terenie sołectwa Zederman . W ramach zadania wykonany zostanie projekt techniczny i zamontowane zostaną piłkochwyty na boisku sportowym.

27 Budowa parkingu na Osiedlu Słowiki -20 miejsc postojowych - koszt zadania 100.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na wybudowaniu miejsc parkingowych na poboczu ulicy Wincentego Witosa w Olkusz. Parking będzie posiadał 20 miejsc postojowych

28 Remont remizy OSP w Zedermanie - koszt zadania 100.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polegać będzie na wykonaniu robót tynkarskich, położeniu posadzek cementowych w budynku remizy . W ramach zadania zostanie również wymieniona stolarka drzwiowa .

29 Siłownia zewnętrzna w Żuradzie - kosz zadania 25.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie przewiduje zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w plenerze. Siłownia zlokalizowana będzie na terenie przy Szkole Podstawowej w Żuradzie ,obok placu zabaw.

30 Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach - koszt zadania 50.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach zadania dokonany zostanie remont 170 mb drogi gminnej-ulica Nad Karczmą, Droga zostanie wykorytowana oraz położona zostanie podbudowa tłuczniowa o grubości 30 cm.

31 Książka na zamówienie, jak spełniać czytelnicze marzenie - koszt zadania 25.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 ,Realizacja projektu polegać będzie na zakupie książek, organizacji spotkań autorskich , zakupie komputera i  lady bibliotecznej,

32 Stworzenie przez mieszkańców linii odzieży z olkuską symboliką historyczno –regionalno – patriotyczną - koszt zadania 24.800,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania i warsztaty z udziałem seniorów i młodzieży. W trakcie warsztatów wypracowany zostanie lokalny produkt w postaci odzieży i emaliowanych kubków.

33 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie realizowane będzie w  przedszkolu na Osiedlu Pomorzany .W ramach zadania budynek zostanie ocieplony warstwą styropianu.

34 All inclusive dla Mieszkańców Olkusza, dostępne dla każdego! Klub olkuskiego podróżnika - koszt zadania 79.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania organizowane będą zajęcia językowe ,sprawnościowe oraz podróżnicze. Mieszkańcy będą mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach i poznania kultury mniejszości etnicznych zamieszkałych w Polsce ( Tatarzy, Kaszubi ,Łemkowie)

35 Multimedialna Szkoła –wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Braciejówce - koszt zadania 50.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie przewiduje zakup 5 zastawów interaktywnych tablic ultra bliskiej projekcji wraz z oprogramowaniem. Tablice zamontowane i zainstalowane zostaną w 5 salach lekcyjnych

36 Parking dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 9,Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców Osiedla Młodych - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowana na terenie Zespołu –Szkolno- Przedszkolnego nr 1 Polegać będzie na wykonaniu projektu parkingu wraz z drogą dojazdową oraz budowie parkingu zgodnie z dokumentacją

37 Utwardzenie części działki ( parking) Publiczna Szkoła Podstawowa –Witeradów - koszt zadania 25.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania utwardzony zostanie teren przy Szkole Podstawowej w Witeradowie Teren ten będzie służył jako miejsca parkingowe dla rodziców –uczniów szkoły.

38 Modernizacja pracowni komputerowych w szkołach wiejskich ( Kosmolów, Sieniczno, Zawada) - koszt zadania 99.900,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach zadania utworzone zostaną pracownie komputerowe w szkołach podstawowych w Kosmolowie, Sienicznie i Zawadzie. W każdej szkole utworzonych zostanie 10 stanowisk terminalowych dla uczniów z monitorem interaktywnym

39 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu - koszt zadania 81.476,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polegać będzie na stworzeniu pracowni terminalowej dla 24 stanowisk. Zakupiony zostanie serwer wraz z oprogramowaniem

40 "Wioska Smerfów”- zajęcia sportowo – kulturalne w Osiedlowym Klubie „Kubuś" - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie będzie realizowane na terenie Osiedla Słowiki w Olkuszu. W ramach zadania będą prowadzone zajęcia nordic walking, taneczne, animacje dla dzieci aqua aerobic , imprezy okolicznościowe i wycieczki

41 Centrum rekreacji w Gorenicach - koszt zadania 25.000,00 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie realizowane będzie na terenie przy Szkole Podstawowej w Gorenicach. W ramach zadania będzie wykonany projekt zagospodarowania terenu, zakup urządzeń fitness oraz zakup ławek i koszy na śmieci .

42 Doposażenie obiektów sportowo - zabawowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu - koszt zadania 100.000,00 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania będą wykonane prace ziemne, zakup i montaż urządzeń zabawowych ,piłkochwytów, ławeczek i koszy na śmieci oraz zakup urządzenia do malowania linii na boisku ora traktorka kosiarki.

×