Wybrany do głosowania

1 Uporządkowanie terenu oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół Przedszkola nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu.

Wybrany do realizacji

2 Edu Sport- strefa edukacyjno- sportowa w Gorenicach.

Wybrany do głosowania

3 Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osieku( renowacja podłogi).

Wybrany do głosowania

4 Sprawna Pakuska- cykl bezpłatnych integracyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców.

Wybrany do głosowania

5 Oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie.

Wybrany do realizacji

6 30 lat Osiedla Słowiki, 10 lat OKS Słowik- wspólne świętowanie.

Wybrany do głosowania

7 Siłownia plenerowa wraz ze stołami betonowymi (Kosmolów).

Wybrany do realizacji

8 Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu.

Wybrany do realizacji

9 „Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Gmina” ( OSP Żurada).

Wybrany do realizacji

10 Budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431.

Wybrany do głosowania

11 Zakup urządzenia zabawowego, wielofunkcyjnego dla dzieci ( Witeradów).

Wybrany do realizacji

12 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu.

Wybrany do realizacji

13 Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach.

Wybrany do głosowania

14 Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wschód ( ulica Korczaka-Polna).

Wybrany do realizacji

15 Aktywna tablica w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu.

Wybrany do realizacji

16 Remont i doposażenie kuchni i magazynku w OSP Zawada.

Wybrany do głosowania

17 „ Bezpieczne podwórko” (ul. Kosynierów 12).

Wybrany do realizacji

18 Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz organizacja spotkań autorskich.

Wybrany do głosowania

19 Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów- posiadających właścicieli.

Wybrany do realizacji

20 Utworzenie sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

Wybrany do głosowania

21 Remont placów zabaw przy szkołach wiejskich ( Kosmolów, Sieniczno).

Wybrany do głosowania

22 Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Bogucinie Małym.

Wybrany do realizacji

23 Remont klatki schodowej w remizie OSP w Zedermanie.

Wybrany do głosowania

24 Seniorze lecz się sam- ruch to zdrowie ( Osiedle Młodych).

Wybrany do głosowania

25 Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w remizie OSP w Kosmolowie.

Wybrany do głosowania

26 Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 na Osiedlu Słowiki w Olkuszu.

Wybrany do realizacji

27 „Akademia Aktywnych” (Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu).

Wybrany do głosowania

28 Budowa parkingu przy ul. Osieckiej.

Wybrany do głosowania

29 Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Centrum (koło Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu).

Wybrany do głosowania

30 System nagłośnienia sali rytmiki (Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu).

Wybrany do realizacji

31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu.

Wybrany do realizacji

32 Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu.

Wybrany do głosowania

33 Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu.

Wybrany do głosowania

34 Doposażenie placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu oraz w Dolince.

Wybrany do głosowania

35 Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zedermanie (budowa bieżni sportowej – 60 m, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe d

Wybrany do głosowania

36 Zakup i montaż tablic interaktywnych w Przedszkolu nr 10 w Olkuszu.

Wybrany do głosowania

37 Strażnica OSP w Braciejówce przyjazna dla osób z ograniczona sprawnością ruchową.

Wybrany do realizacji

38 Aktywni na Słowikach- Ruch to zdrowie!

Wybrany do głosowania

39 Multimedialna szkoła -wyposażenie sal lekcyjnych w tablice multimedialne w Szkole Podstawowej w Braciejówce.

Wybrany do realizacji

40 Rozbudowa remizy OSP w Osieku.

Poprzedni projekt
Następny projekt