Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Zakup umundurowania i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie


Lokalizacja

Sołectwo Żurada

Opis projektu

Projekt zakłada zakup umundurowania oraz niezbędnego sprzętu do działań przy akcjach ratowniczo-gaśniczych dla strażaków OSP Żurada. Wymieniony sprzęt znacznie poprawi skuteczność oraz bezpieczeństwo własne ratowników przy prowadzonych akcjach.