Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Realizacja traktu rekreacyjnego (Zimnodół)


Lokalizacja

Sołectwo Zimnodół

Opis projektu

Projekt zakłada wytyczenie terenu (granic działki gminnej nr 432), oczyszczeniu terenu oraz częściowym utwardzeniu.