Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Pozyskanie terenów pod drogi publiczne w miejscowości Zederman


Lokalizacja

Zederman - teren wydzielony pod drogi publiczne (w drugiej linii zabudowy)

Opis projektu

Projekt zakłada nabycie wydzielonych działek na rzecz Gminy Olkusz w celu realizacji drogi publicznej.Działki przekazane zostaną Gminie

Olkusz nieodpłatnie , a środki z budżetu przeznaczone zostaną na opłacenie aktów notarialnych.