Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Biesieda Zederman na wesoło


Lokalizacja

Sołectwo  Zederman

Opis projektu

Projekt zakłada integrację mieszkańców wsi Zederman w formie Biesiady. Podczas Biesiady zorganizowane zostaną gry, zabawy,konkursy dla najmłodszych mieszkańców. Podczas Biesiady uczestnicy otrzymają poczęstunek oraz możliwość skorzystania z "dmuchańców" (bezpłatnie) itp.