Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Wykonanie projektu nowego paleniska wraz z jego budową na działce nr 120/2 przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Bogucinie Małym


Lokalizacja

Sołectwo Bogucin Mały na działce nr 120/2 przy budynku Świetlicy Wiejskiej

Opis projektu

W ramach projektu zostanie opracowany nowy projekt techniczny na wybudowanie nowego miejsca na palenisko wraz z jego infrastrukturą typu ławki. Na miejsce realizacji wybrano obecną lokalizację paleniska które jest obecnie w złym stanie technicznym. Znakomitym wzbogaceniem tego kompleksu będzie budowa ogólnodostępnego miejsca na ognisko z którego będą korzystać nie tylko mieszkańcy Sołectwa, a także osoby z Gminy Olkusz oraz inne instytucje ( np. grupy szkolne)