projekt nr 4

4. Modernizacja kuchni i budowa chłodni –remiza OSP Kosmolów - koszt zadania 50.000,00 zł


Opis projektu

W ramach zadania planowana jest wymiana instalacji elektrycznej, rozbudowa ciągu gazowego, położenia płytek podłogowych , budowa chłodni oraz zakup niezbędnego wyposażenia do remizy.