projekt nr 17

17. Instalacja centralnego ogrzewania oraz remont strażnicy OSP w Braciejówce - koszt zadania 100.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie polegać będzie na instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy oraz wymianie węzła sanitarnego i instalacji elektrycznej.