Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Wykonanie piłkochwytów koło boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie - koszt zadania 25.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie będzie realizowane na terenie sołectwa Zederman . W ramach  zadania wykonany zostanie projekt  techniczny i zamontowane zostaną piłkochwyty na boisku sportowym.