projekt nr 26

26. Wykonanie piłkochwytów koło boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie - koszt zadania 25.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie będzie realizowane na terenie sołectwa Zederman . W ramach zadania wykonany zostanie projekt techniczny i zamontowane zostaną piłkochwyty na boisku sportowym.