projekt nr 32

32. Stworzenie przez mieszkańców linii odzieży z olkuską symboliką historyczno –regionalno – patriotyczną - koszt zadania 24.800,00 zł


Opis projektu

W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania i warsztaty z udziałem seniorów i młodzieży. W trakcie warsztatów wypracowany zostanie lokalny produkt w postaci odzieży i emaliowanych kubków.