projekt nr 36

36. Parking dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 9,Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców Osiedla Młodych - koszt zadania 100.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie będzie realizowana na terenie Zespołu –Szkolno- Przedszkolnego nr 1
Polegać będzie na wykonaniu projektu parkingu wraz z drogą dojazdową oraz budowie parkingu zgodnie z dokumentacją