Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 38

38. Modernizacja pracowni komputerowych w szkołach wiejskich ( Kosmolów, Sieniczno, Zawada) - koszt zadania 99.900,00 zł


Opis projektu

W ramach zadania utworzone zostaną pracownie komputerowe w szkołach podstawowych w Kosmolowie, Sienicznie i Zawadzie. W każdej szkole utworzonych zostanie 10 stanowisk  terminalowych dla uczniów z monitorem interaktywnym