projekt nr 41

41. Centrum rekreacji w Gorenicach - koszt zadania 25.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie realizowane będzie na terenie przy Szkole Podstawowej w Gorenicach. W ramach zadania będzie wykonany projekt zagospodarowania terenu, zakup urządzeń fitness oraz zakup ławek i koszy na śmieci .