projekt nr 3

3. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osieku( renowacja podłogi).


Opis projektu

Projekt dotyczy renowacji zniszczonej podłogi -parkietu sali gimnastycznej poprzez: oczyszczenie ze starych nawierzchni lakierniczych ,cyklinowanie, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie i pomalowanie parkietu.