projekt nr 15

15. Aktywna tablica w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu.


Opis projektu

W ramach projektu zakupione będą tablice interaktywne z projektorem ,laptopami i osprzętem. Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą przede wszystkim w edukacji wczesnoszkolnej.