projekt nr 16

16. Remont i doposażenie kuchni i magazynku w OSP Zawada.


Opis projektu

W ramach projektu wykonane będą prace remontowe w remizie OSP w Zawadzie i zakupione zostanie wyposażenie do kuchni i podręcznego magazynku.