Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Remont i doposażenie kuchni i magazynku w OSP Zawada.


Opis projektu

W ramach projektu  wykonane będą prace remontowe w remizie OSP w Zawadzie i zakupione zostanie wyposażenie  do kuchni i podręcznego magazynku.