projekt nr 20

20. Utworzenie sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.


Opis projektu

W ramach projektu utworzone zostaną sanitariaty w remizie. Zadanie polega na wyrównaniu ścian, przebudowie drzwi, doprowadzeniu wody oraz odpływów do miejsca przeznaczonego na utworzenie sanitariatów. Po wykonaniu tych prac zostaną położone płytki ceramiczne oraz zamontowana zostanie armatura łazienkowa.