projekt nr 21

21. Remont placów zabaw przy szkołach wiejskich ( Kosmolów, Sieniczno).


Opis projektu

W ramach projektu wykonany zostanie remont placów zabaw w Szkołach Podstawowych w Kosmolowie i Sienicznie ( demontaż uszkodzonych urządzeń) oraz montaż nowych urządzeń sportowo- rekreacyjnych i zabawowych.