projekt nr 26

26. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 na Osiedlu Słowiki w Olkuszu.


Opis projektu

W ramach projektu będzie przeprowadzona renowacja parkietu ,malowanie ścian, remont stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu.