Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu.


Opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu w urządzenia zabawowe z dużej motoryki, wielofunkcyjne do ćwiczenia sprawności min: wspinaczkowych oraz gier rozwijających sprawność  ( np. stół do tenisa). Doposażone zostanie także boisko szkolne w piłkochwyty, ławeczki i kosze.