projekt nr 33

33. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu.


Opis projektu

W ramach projektu zaplanowane jest malowanie ścian, wymiana oświetlenia, wymiana rolet w oknach, montaż kotar dzielących salę gimnastyczną, zakup nowego wyposażenia i sprzętu.