projekt nr 37

37. Strażnica OSP w Braciejówce przyjazna dla osób z ograniczona sprawnością ruchową.


Opis projektu

Projekt obejmuje dostosowanie strażnicy OSP Braciejówka dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową poprzez wykonanie pochylni wejściowej oraz adaptację pomieszczenia na parterze na toaletę dostosowaną dla osób z  niepełnosprawnościami.