Wybrany do realizacji

1 Wymarzona pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej nr 5 im.Marcina Bylicy w Olkuszu

Wybrany do realizacji

2 Nasz Plac zabaw-modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu

Wybrany do realizacji

3 Budowa Altanki Sześciokątnej wraz z infrastrukturą (Os. Wschód)

Wybrany do głosowania

4 Zakup umundurowania i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie

Wybrany do realizacji

5 Miejsca Postojowe dla Samochodów (Osiedle Pakuska)

Wybrany do realizacji

6 Odnowienie Rynku w Niesułowicach

Wybrany do realizacji

7 Realizacja traktu rekreacyjnego (Zimnodół)

Wybrany do realizacji

8 Modernizacja garaży i szatni w remizie OSP Zederman

Wybrany do realizacji

9 Osiedle Słowiki-Oświetlenie Toru Rolkowego

Wybrany do realizacji

10 Kulturalny Olkusz,czyli spotkania autorskie dla dorosłych w Olkuskiej Bibliotece

Wybrany do realizacji

11 Doposażenie pracowni integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im.Marcina Bylicy w Olkuszu

Wybrany do realizacji

12 Pozyskanie terenów pod drogi publiczne w miejscowości Zederman

Wybrany do realizacji

13 Biesieda Zederman na wesoło

Wybrany do realizacji

14 Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Zawadzie

Wybrany do głosowania

15 Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo- rekreacyjnego (Zimnodół)

Wybrany do realizacji

16 Kurs tańca dla mlodzieży i dorosłych (Kosmolów,Sieniczno,Olewin,Wiśliczka)

Wybrany do realizacji

17 Zakup stołów piknikowych z ławkami -9 kompletów (Bogucin Mały)

Wybrany do realizacji

18 Osiedle Słowiki-Dzień Smerfa

Wybrany do realizacji

19 Na Czwóreczki festynie czas ci wesoło upłynie (Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu)

Wybrany do realizacji

20 Osiedle Słowiki ogrodzenie boisk

Wybrany do realizacji

21 Mam talent-pomoc przez pasję

Wybrany do głosowania

22 Bezpieczna elektryka w Szkole Podstawowej w Sienicznie

Wybrany do głosowania

23 Modernizacja łazienek w remizie OSP w Kosmolowie

Wybrany do realizacji

24 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu

Wybrany do realizacji

25 Zakup urządzeń typu "bujak" na place zabaw w Gorenicach

Wybrany do głosowania

26 Wykonanie projektu nowego paleniska wraz z jego budową na działce nr 120/2 przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Bogucinie Małym

Wybrany do głosowania

27 Modernizacja drogi w Braciejówce w zakresie wyznaczenia punktów granicznych na działce nr 1183 na odcinku około 160m wraz z częściowym odwodnieniem

Wybrany do realizacji

28 Radosny ogród rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu

Wybrany do realizacji

29 Doposażenie placu zabaw w” Dolince” oraz stworzenie nowej strefy gier przy placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu

Wybrany do realizacji

30 Modernizacja Sali szkoleniowej w Remizie OSP w Osieku celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Wybrany do głosowania

31 Zadole przyjazne dla dzieci -doposażenie placu zabaw

Wybrany do realizacji

32 Organizacja Festynu Rodzinnego w Dolince

Wybrany do realizacji

33 Poznaj Nordic Walking

Wybrany do głosowania

34 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem i orynnowaniem budynku Świetlicy Wiejskiej w Troksie

Wybrany do głosowania

35 Położenie nakładki asfaltowej na drogach dojazdowych do posesji biegnących przez mienie gminne w Troksie

Wybrany do realizacji

36 Modernizacja pomieszczeń starej części remizy na poziomie piętra w OSP Gorenice

Wybrany do realizacji

37 Mebelki dla siódemki (Przedszkole nr 7 w Olkuszu)

Wybrany do głosowania

38 Budowa placu zabaw w Zawadzie

Wybrany do realizacji

39 Zakup ławeczek ogrodowo-parkowych (Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie)

Wybrany do realizacji

40 O łazienki nasze dbamy, do Budżetu Obywatelskiego się zgłaszamy -modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu

Poprzedni projekt
Następny projekt