Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Odnowienie Rynku w Niesułowicach


Lokalizacja

Sołectwo Niesułowice, działki gminne przy Wiejskim Domu Kultury :1118 i 1115/1

Opis projektu

Projekt przewiduje odnowienie rynku w Niesułowicach poprzez wymianę elementów małej architektury : zakupienie, wymiana i ustawienie

nowych ławek ,koszy na śmieci, ustawienie betonowych donic podłużnych, nasadzenie do donic wieloletnich bylin.