Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Modernizacja Sali szkoleniowej w Remizie OSP w Osieku celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki.


Lokalizacja

Sołectwo Osiek remiza OSP

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację sali szkoleniowej w remizie dla strażaków OSP Osiek. Sala jest obecnie w złym stanie technicznym co jest uciążliwe a nawet niemożliwe do prowadzenia szkoleń oraz przebywania w czasie pełnienia służby. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co wymusza na niej przygotowanie strażaków do pełnej gotowości bojowej.