Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Remont budynku Hufca ZHP Olkusz


Opis projektu

Projekt przewiduje remont budynku Hufca ZHP Olkusz polegające na ociepleniu jego wschodniej ściany, wymienianie okien oraz modernizacja wentylacji budynku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

32-300 Olkusz ,ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43A

Załączniki

.