Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Wyposażenie użytkowe remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach


Opis projektu

Projekt zakłada zakup stołów, krzeseł i regałów do sali balowej nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.Wyposażenie sali służyć będzie mieszkańcom uczestniczącym w zebraniach sołeckich,spotkaniach Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, Koła Gospodyń Wiejskich i Strażaków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

32-300 Gorenice, ul.Krakowska 3

Załączniki

.