Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie


Opis projektu

Projekt zakłada zakup umundurowania i sprzętu potrzebnego do prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczego dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie (ubrania specjalne, rękawice, latarki ubrania koszarowe i sprzęt ratowniczo gaśniczy).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

OSP ,Sołectwo Żurada

Załączniki

..