Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu - koszt zadania 100.000,00


Opis projektu

W ramach zadania nastąpi wymiana drzwi wejściowych do sali, parkietu na nowoczesną nawierzchnie sportową oraz zakup sprzętu sportowego.