projekt nr 15

15. Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Gorenicach wraz z doposażeniem sal lekcyjnych w niezbędne pomoce dydaktyczne koszt zadania 100.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie będzie polegać na remoncie sieci wodno –kanalizacyjnej ,wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowaniu ścian ,wymianie oświetlenia ,wymianie podłogi
I zakupie wyposażenia do świetlicy w Szkole Podstawowej w Gorenicach.