projekt nr 16

16. Świetlica w harcerskim wymiarze” - koszt zadania 24.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie będzie realizowane w budynku Hufca Związku Harcerstwa Polskiego ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43 a. Zadanie będzie polegać na wykonaniu remontu sanitariatów, pomieszczeń kuchni, oraz jednego pomieszczenia, z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży.