projekt nr 20

20. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Olkuszu - koszt zadania 24.900,00 zł


Opis projektu

Zadanie będzie realizowane na terenie Zespołu –Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Olkuszu. Zadanie będzie polegać na zakupie systemu monitoringu ( kamer ,rejestratorów ) oraz jego montażu.