projekt nr 24

24. Olkuski senior- zdrowy, sprawny ,zadowolony - koszt zadania 100.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie będzie realizowane w szkołach nr 1,4,5,6, 10 w Olkuszu oraz w Szkole Podstawowej w Osieku. Zadanie polegać będzie na organizacji warsztatów ,spotkań, prelekcji, zajęć fitness. W ramach zadania organizowane będą wycieczki i  spotkania integracyjne dla seniorów.