Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 35

35. Multimedialna Szkoła –wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Braciejówce - koszt zadania 50.000,00 zł


Opis projektu

Zadanie przewiduje zakup 5 zastawów interaktywnych tablic ultra bliskiej projekcji wraz z oprogramowaniem. Tablice zamontowane i zainstalowane zostaną w 5 salach lekcyjnych