projekt nr 6

6. 30 lat Osiedla Słowiki, 10 lat OKS Słowik- wspólne świętowanie.


Opis projektu

Projekt zakłada realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na 30 lecie Osiedla Słowiki i 10 lecie klubu sportowego OKS ‘Słowik”. W ramach projektu wydana zostanie książka o historii Osiedla. Zorganizowana zostanie wystawa fotograficzna i  namalowany zostanie okolicznościowy mural na Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu.