projekt nr 7

7. Siłownia plenerowa wraz ze stołami betonowymi (Kosmolów).


Opis projektu

W ramach projektu wykonany zostanie stół betonowy do gry w szachy oraz zakupione i zamontowane zostaną urządzenia do siłowni plenerowej.