projekt nr 9

9. „Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Gmina” ( OSP Żurada).


Opis projektu

W ramach projektu zakupione będą 4 aparaty ochrony układu oddechowego, sygnalizatory bezruchu i radiostacje nasobne dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie.